Start

Århus

Karate

Skole

Addresse:

 

BODØVEJ 211 8200 Århus N

Karate kører normalt igen fra 11 august.

Med behørigt hensyn til den retningslinier Dansk Karate Forbunde har udstedt er der igen "normal" karate træning fra 11 august. D.v.s. tirsdag/torsdag kl 17:00 - 18:30 for børn, og 18:30 - 20:00 for voksne, og lørdag kl. 10:00 - 11:00 for kamptræning


Prøv karate gratis i 3 måneder.

I3-7 august afholdt Århus Karate Skole sommerskole i Karate for byens børn. Det var en stor sucess, og vi følger sucessen op med at tilbyde nye indmeldte 3 mdr gratis medlemskab. Mød op i klubben eller send en mail til kimlyngholm@live.dk, for at benytte tilbudet.

Århus Karate Skole blev grundlagt i 1969 og er byens ældste karateskole. Klubben træner i dag under ledelse af Cheftræner Henning Gudmundsen, 5 dan.


Århus Karate Skole er medlem af Dansk Wadokai og træner stilarten Wado-Ryu. Mange af vores instruktør har i ind og udland deltaget i mange træningsseminar, hvor flere ledende instruktør for Japansk Karatedo Wadokai har stået for instruktionen, men vi har også et tæt samarbejde med Svensk Wadokai. Flere af disse instruktør er tidligere elever af Wado-Ryus grundlægger Hironori Ohtsuka 10. dan, tættere kommer man næsten ikke "kilden".


Kom og prøv ! - du vil opdage at din generelle velvære forbedres, du bliver bedre til koncentrere dig, din kondition forbedres, og du bliver bedre til at klare dagligdagens udfordringer.


Mød op og vær omklædt 15 min før træningsstart. Nybegyndere i træningsbukser / overtræksbukser og T-shirt.


Tilmelding hos Chris Olsen på telefon 27 61 80 08, eller i klubben ved fremmøde ca. 15 minutter før træningsstart.

Århus karate Skole

Bodøvej 211 - 8200 Åhus N

Tel: 27 61 80 08

E-mail: chrisolsen@stofanet.dk